ALTAFIT BILBAO

10 de agosto

Tipo de vista


 1. BEST CYCLING 1

  0 / 20 SALA CICLO 45 min
 2. GBOX VIRTUAL 30

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 3. GBODY P

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 45 min
 4. BEST CYCLING 1

  0 / 20 SALA CICLO 45 min
 5. BEST CYCLING 1

  0 / 20 SALA CICLO 45 min
 6. GMIND VIRTUAL 45

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 45 min
 7. BEST CYCLING 1

  0 / 20 SALA CICLO 45 min
 8. GBODY VIRTUAL 45

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 45 min
 9. BEST CYCLING 1

  0 / 20 SALA CICLO 45 min
 10. ZUMBA P

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 11. GBOX P

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 12. BEST CYCLING 1

  0 / 20 SALA CICLO 45 min

11 de agosto

 1. GMIND VIRTUAL 45

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 45 min
 2. BEST CYCLING 1

  0 / 20 SALA CICLO 45 min
 3. GENERGY VIRTUAL

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 4. BEST CYCLING 1

  0 / 20 SALA CICLO 45 min
 5. PILATES P

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 45 min
 6. GBOX VIRTUAL 30

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 7. GBIKE P

  0 / 20 SALA CICLO 45 min
 8. BEST CYCLING 1

  0 / 20 SALA CICLO 45 min
 9. BEST CYCLING 1

  0 / 20 SALA CICLO 45 min
 10. ZUMBA P

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 45 min
 11. BEST CYCLING 1

  0 / 20 SALA CICLO 45 min
 12. GBODY VIRTUAL 45

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 45 min
 13. BEST CYCLING 1

  0 / 20 SALA CICLO 45 min
 14. PILATES VIRTUAL 45

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 45 min
 15. BEST CYCLING 1

  0 / 20 SALA CICLO 45 min
 16. ZUMBA P

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 17. BEST CYCLING 1

  0 / 20 SALA CICLO 45 min
 18. GBODY P

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 45 min
 19. GENERGY VIRTUAL

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 20. BEST CYCLING 1

  0 / 20 SALA CICLO 45 min

12 de agosto

 1. BEST CYCLING 1

  0 / 20 SALA CICLO 45 min
 2. BEST CYCLING 1

  0 / 20 SALA CICLO 45 min
 3. GAP P

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 4. BEST CYCLING 1

  0 / 20 SALA CICLO 45 min
 5. GBODY P

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 45 min
 6. BEST CYCLING 1

  0 / 20 SALA CICLO 45 min
 7. GDANCE VIRTUAL 45

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 45 min
 8. BEST CYCLING 1

  0 / 20 SALA CICLO 45 min
 9. BEST CYCLING 1

  0 / 20 SALA CICLO 45 min
 10. GAP P

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 11. BEST CYCLING 1

  0 / 20 SALA CICLO 45 min
 12. BEST CYCLING 1

  0 / 20 SALA CICLO 45 min
 13. GDANCE VIRTUAL 45

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 45 min
 14. BEST CYCLING 1

  0 / 20 SALA CICLO 45 min
 15. GBOX P

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 16. GBIKE P

  0 / 20 SALA CICLO 45 min
 17. GMIND VIRTUAL 45

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 45 min
 18. GAP VIRTUAL

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 19. BEST CYCLING 1

  0 / 20 SALA CICLO 45 min

13 de agosto

 1. GBODY P

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 45 min
 2. BEST CYCLING 1

  0 / 20 SALA CICLO 45 min
 3. PILATES P

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 45 min
 4. BEST CYCLING 1

  0 / 20 SALA CICLO 45 min
 5. GMIND VIRTUAL 30

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 6. GENERGY VIRTUAL

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 7. BEST CYCLING 1

  0 / 20 SALA CICLO 45 min
 8. BEST CYCLING 1

  0 / 20 SALA CICLO 45 min
 9. BEST CYCLING 1

  0 / 20 SALA CICLO 45 min
 10. GBOX VIRTUAL 30

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 11. GENERGY VIRTUAL

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 12. GBODY P

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 45 min
 13. PILATES VIRTUAL 45

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 45 min
 14. BEST CYCLING 1

  0 / 20 SALA CICLO 45 min
 15. GDANCE VIRTUAL 30

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 16. GMIND VIRTUAL 30

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 17. BEST CYCLING 1

  0 / 20 SALA CICLO 45 min
 18. GBODY P

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 45 min
 19. BEST CYCLING 1

  0 / 20 SALA CICLO 45 min

14 de agosto

 1. BEST CYCLING 1

  0 / 20 SALA CICLO 45 min
 2. BEST CYCLING 1

  0 / 20 SALA CICLO 45 min
 3. GBODY VIRTUAL 45

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 45 min
 4. BEST CYCLING 1

  0 / 20 SALA CICLO 45 min
 5. ZUMBA P

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 45 min
 6. PILATES VIRTUAL 45

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 45 min
 7. BEST CYCLING 1

  0 / 20 SALA CICLO 45 min
 8. BEST CYCLING 1

  0 / 20 SALA CICLO 45 min
 9. GBIKE P

  0 / 20 SALA CICLO 45 min
 10. GBOX VIRTUAL 30

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 11. GAP P

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 30 min
 12. BEST CYCLING 1

  0 / 20 SALA CICLO 45 min
 13. BEST CYCLING 1

  0 / 20 SALA CICLO 45 min
 14. GBODY VIRTUAL 45

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 45 min
 15. BEST CYCLING 1

  0 / 20 SALA CICLO 45 min
 16. GBOX VIRTUAL 45

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 45 min

15 de agosto

 1. No se han encontrado clases colectivas disponibles

16 de agosto

 1. BEST CYCLING 1

  0 / 20 SALA CICLO 45 min
 2. GBODY VIRTUAL 45

  0 / 20 SALA ACTIVIDADES COLECTIVAS 45 min
 3. BEST CYCLING 1

  0 / 20 SALA CICLO 45 min